Evlilikte Kan Uyuşmazlığı ve Tahliller

Evlenmeden önce yapılan testler evlenecek kişilerin kalıtsal hastalıkları ve sağlıkları konusunda karşılıklı bilgilenme yönünden önemli olup aynı zamanda da yasal zorunluluk halindedir.

Evlilik Öncesi Tahliller
Evlilik Öncesi Tahliller

Burada temel amaç evlenecek kişilerin olası cinsel temasla geçecek hastalıklar yönünden birbirlerinin tahlil sonuçlarını öğrenmeleri ve gerekirse de bulaşıcı bir hastalığa karşı önlem alınması için girişimde bulunulmasıdır.
Ayrıca Talasemi gibi bir hastalık doğacak çocuğun bundan etkilenmemesi için tıbbi danışmanlık alınması konusunda bu testler büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde  akraba evlilikleri çok görülmektedir. Ortalama her 3 akraba evliliğinin 2 ‘si birinci derece akrabalar arasında yapılmaktadır.
Evlilik öncesi tarama testleri ile aynı zamanda yeni hasta bebeklerin doğumunun engellenebilmesi açısından da önemlidir.

Bu testler, son senelerde ciddi bir tehdit olan cinsel temasla bulaşan hastalıkların evlilik öncesi bilinmesi açısından da önemlidir.
Yasal olarak yapılması gerekli olan evlilik öncesi testler ve bunun yasal gerekçesi Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir.

Evlenmeden önce yapılacak Hepatit B ve C testleri, kan Grubu, HIV testi ve frengi testi gibi  laboratuvar testleri tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerin  laboratuvarlarında , kamu yararına çalışan Vakıf ve Derneklere ait Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının laboratuvarlarında yapılabilmektedir.
Test sonrası alınacak olan tahlil sonuçlarını her ilçe için yetkili AÇS/AP Merkezlerinde Rapor haline getirilecektir.
Evlilik öncesi tahliller arasında; Talasemi (Akdeniz anemisi) testleri de istenmektedir.
Evlenecek kadının çocuk yapamaz halde olması, yani 50 yaş üzerinde olması halinde veya cerrahi menopoz sonrası (ameliyat raporunun ibrazı halinde) Akdeniz anemisi (Talasemi) taraması yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu tahliller evlilik öncesi yasal olarak istenmekte ve bunların incelenmesi sonrası evlilik prosedürleri tamamlanmaktadır.

Evlilikte Yapılacak Tahliller Nelerdir?

Kan grubu, AIDS yönünden(Anti HIV), Hepatit yönünden (HBs Ag, Anti HCV), Frengi yönünden (VDRL), Akdeniz Anemisi (Talasemi) tahlili

Kan grubu tayini anne ile baba arasında olabilecek kan uyuşmazlığını saptamak için yapılır.

Çiftler arasında kan uyuşmazlığı, kan grubu ile değil kanınızda ki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnızca kadının Rh negatif, erkeğin ise Rh pozitif olduğu durumlarda görülebilir.

Aşağıdaki durumlarda ise kan uyuşmazlığı bulunmamaktadır

  • Kadın Rh pozitif , erkek Rh pozitif ise uyuşmazlık yoktur.
  • Kadın Rh pozitif, erkek Rh negatif ise kan uyuşmazlığı yoktur.
  • Kadın Rh negatif, erkek Rh i negatif ise de uyuşmazlık yoktur.

Kan uyuşmazlığının varlığının önceden bilinmesi muhtemel gebelik öncesinde veya gebeliğin başlangıcında doktorlarca gerekli tedbirlerin alınarak bebekte ortaya çıkabilecek rahatsız edici durumları engeller.