Kan Tahlili

kan tahlili
kan tahlili

Kan Tahlili muayene olduktan sonra doktorların vazgeçilmez tahlillerinin genel adına denir. Hastalığa tanı konulmasında kan tahlili mutlaka istenir. Her gün tüm dünyada milyarlarca insan kan tahlili yaptırmaktadır.

Kan tahlilleri, hematoloji, seroloji ve biyokimya tahlillerini kapsamaktadır.

 Kan Tahlili Çeşitleri

Hematoloji kan tahlilleri tam kan sayımı (Hemogram), koagülasyon ve sedimentasyon testlerini kapsamaktadır. Tam kan sayımı anemi hastalığı ve lösemi hastalıklarında tanı koyabilecek bir testtir.

Kogülasyon testleri (APTT, PTZ, Fibrinojen …) pıhtılaşma ve kanama bozukluklarında tanı koyulmaya yardımcı olan testtir.
Sedimentasyon tahlili ise enfeksiyon hastalıklarının tanısının koyulması üzere yapılan testtir.

Biyokimya Tahlilleri daha geniş bir panelde yer alır.
Genelde yapılan biyokimya tahlilleri, açlık kan şekeri, trigliserit, kolesterol, kreatin, üre, SGPT, SGOT, CPK, LDH, GGT gibi en çok istenen tahlillerdir.
Karaciğer bozukluğu, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tanısında bilgi vermektedir.

Hormon Tahlilleri, adet düzensizliklerinde, troid hastalığında ve üreme gibi bir çok hormonel hastalığında tanısında yardımcı olan tahlildir.

Progesteron, Prolaktin, Testesteron, FSH,LH,TSH,GH, sıkça istenen hormon tahlillerinin bazılarıdır.

Seroloji Tahlilleri, elisa testi olarak bilinmektedir. Hepatit b tahlili olan HBsAG be antikoru gösteren Anti HBs, Hepatit C’yi gösteren Anti HCV ve AIDS hastalığı tanısında kullanılan Anti HIV testleridir.

Hepatit ile ilgili kan tahlilleri yorumlanırken karaciğer fonksiyonlarında bozulma olup olmadığını gösteren biyokimya testleri de yapılmaktadır. AIDS tanısı koyarken kan tahlili yorumlamasında ise ELİSA testleri ile beraberinde Western Blot adındaki doğrulama testi de tanı koymada belirleyicidir.

ASO, RF ve CRP ise romatizmal hastalıklarda istenen kan tahlillerindendir.

Kan Tahlili Nasıl Yapılır ?

Kan Tahlilleri genelde sabahları aç karnına alınan kan ile yapılmaktadır. Alınan kan, istenilen tahlilin türüne göre değişik kan tüplerine koyulur ve laboratuvara gönderilir. Değişik yöntemlerle yapılan kan tahlilleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse kan sayım tahlili pıhtılaşmayı önleyen bir madde bulunan özel tüplerde alınmış kan ile yapılmaktadır.

kan tahlili tüpleri
kan tahlili tüpleri

Sedimentasyon, APT ve PT denilen pıhtılaşma fonksiyonlarını araştıran tahliller için alınan kanlarda, pıhtılaşmayı engelleyen kimyasal maddelerin bulunduğu özel tüplere koyularak tahlile gönderilir.
Bu tahlillerde kan pıhtılaşmış bir şekilde test yapılırsa, tam kan sayımı, PTZ, APTT ve sedimentasyon gibi tahlillerin yanlış sonuçlar çıkmasına sebep olmaktadır.
Genel biyokimya tahlili denilen şeker, kolesterol, üre, kreatin, trigliserit gibi rutin biyokimyasal incelemeler ve hormon ile ilgili testler ise boş ve katkısız tüplere koyularak kan incelenir. Aynı şekilde tümör şüphesi olan veya tümörü olan hastalara yapılan tümör belirteç testleri de katkısız tüpler ile yapılmaktadır.
Bu tahlillerdeki alınan kanların pıhtılaşmış olmasının bir önemi yoktur. Bu tüpler santrifüj adı verilen yüksek devirli cihazlarda uygun sürelerde çevrilerek tüpte bulunan kanın şekilli elemanları çöktürülür ve tüpün üzerinde kalan serum dediğimiz sıvıdan alınan örnek ile tahlil yapılmaktadır.
Günümüzde kan tahlilleri tahlil sırasında genelde el değmeden modern cihazlar ile otomatik olarak yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojisi ile bir çok hastanede yapılan tahlil sonuçları bilgisayar ekranlarından görülmektedir.